woensdag 28 december 2016

Ontwerp voor Vereniging van Vlaamse Letterkundigen De Auteur 2016

Dit jaar was aan mij de eer het omslagontwerp te verzorgen voor het lijfblad van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen De Auteur. De Auteur is een driemaandelijks tijdschrift en is in 2016 verschenen in de maanden maart, juni, september en december.